Насиридин Маматов

Алай районундагы Т.Жумабаев атындагы орто мектептин сүрөт мугалими.

Эмгектери