Абай Узакбаев

1999-жылы 26-октябрда туулган.

Бишкек мамлекеттик университеттин студенти.

Эмгектери