Дүйшөбек Искаков

КР жана СССР Сүрөтчүлөр союздарынын мүчөсү.

Эмгектери