Дарья Лещенко

Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм-өнөр училищанын 1-курсунун студенти.

Эмгектери