Мээрим Сатымкулова

Сүрөтчү-дизайнер, архитектор-дизайнер.

Эмгектери