Сонун Толукбаева

Ысык-Көл областтык көркөм сүрөт жатак мектебинин мугалими.

Эмгектери