Жазгүл Янгибаева

И.Арабаев атындагы КМУ колледжинин мугалими.

Эмгектери