Дмитрий Милосердов

Чуйков атындагы Көркөм-өнөр училищасынын студенти.

Эмгектери