Эрлан Сатыбеков

Кесипкөй журналист, ышкыбоз сүрөтчү.

Эмгектери