Биз тууралуу

Бул сайтка “Журналисттер” коомдук бирикмеси уюштурган карикатуралар сынагына катышкандардын эмгектери жарыяланып турат.